• unnamed 1

 

Günümüz Türkiye’sinde ve tüm dünyadaki endüstride imalatın çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Birçok makina parçası talaş kaldırılarak veya talaş kaldırmadan takım tezgâhlarında şekillendirilip mamul hale getirilmektedir. Makina imalat sektöründe tasarım ve imalat aşamalarında takım tezgahları ile imalat teknolojileri, CAD (Computer Aided Design-Bilgisayar Destekli Tasarım), CAM (Computer Aided Manufacturing-Bilgisayar Destekli İmalat) ve CNC (Computer Numerical Control-Bilgisayarlı Sayısal Denetim) sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Makina imalat sektöründe çalışan birçok işyerinde, imalat alanında mesleki tecrübesi olan; CAD, CAM ve CNC gibi modern teknolojileri iyi bir şekilde problem çözümünde kullanabilen teknik elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Teknoloji Fakültemiz İmalat Mühendisliği Bölümünde imalat teknolojileri, klasik takım tezgahlarını içeren uygulama laboratuvarları ile CAD, CAM, CNC ve diğer laboratuvarlarda uygulamalı olarak öğretilmektedir. İmalat Mühendisliği Bölümünde matematik, statik, dinamik, makina elemanları, cisimlerin dayanımı, akışkanlar mekaniği gibi temel mühendislik bilimlerine dayalı derslerin yanında; uygulama ağırlıklı mühendislik alan eğitimi verilerek ülkemiz imalat sektörlerinin ihtiyaç duyduğu uygulaması iyi imalat mühendisleri yetiştirilecektir.

İmalat Mühendisliği Programına ilk öğrenci kabulü 2012/2013 akademik yılı güz döneminde 53 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Bölümümüz ERASMUS kapsamında ERASMUS tarafından belirlenen kriterleri karşılayan öğrencilerimize eğitimlerinin en az bir, en fazla iki dönemini anlaşma yapılan ülkelerde yapabilmelerine olanak sağlanmaktadır.

 İmalat mühendisi bir ürünün tasarımından başlayarak ürün ortaya çıkana kadar geçirdiği evrelerin tümünde görev alabilir. İmalat mühendisi imalatı kolaylaştırmalı, günün teknolojisinin önüne geçerek kaliteyi arttırmalıdır. İmalat mühendisinden tasarım olarak önüne gelen parçanın imalatını gerçekleştirirken elindeki imkanlara göre imalatını şekillendirebilmesi ve imalata uygunluk bakımından tasarımcı ile diyalog kurabilmesi beklenir.

Günümüz Türkiye’sinde imalat sektörünün istenen düzeye ulaşabilmesi için birçok sektörde bu süreçleri tasarlayabilecek ve uygulayabilecek imalat mühendislerine ihtiyaç vardır. İmalat mühendisleri imalat sistemlerinin tasarımı ve gerçekleştirilmesi yanında, ürün geliştirme, kalite kontrol ve üretim bölümlerinde çalışabilirler. İmalat mühendisleri tüm üretim bölümlerinin idaresinde görev alabilir veya kısa bir çalışma döneminden sonra yönetim kademelerine aday olabilirler.  Fakültemiz İmalat mühendisliği bölümünden mezun olanların imalat sektöründe faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı firmalarının Tasarım ve İmalat birimlerinde aşağıda verilen pozisyonlarda mühendis olarak çalışabilecekleri öngörülmektedir:

  • İmalat Mühendisi, İmalat Müdürü, İmalat Yöneticisi,
  • Tasarım Müdürü, Tasarım Yöneticisi, Tasarım Mühendisi,
  • Kalıphane Müdürü, Kesme ve Hacim Kalıp Tasarımcısı, Kalıphane Yöneticisi,
  • CAD uzmanı, CAM uzmanı, CNC tezgahlardan sorumlu programcı,
  • Otomasyon sektöründe sistem tasarımcısı, vb.

 

form personel neredeyiz haberler ubs2 ulusal acikonurmtok