• Optik Mühendisliği Üst Resim

Optik Mühendisliği Bölümünün amacı optik alanında tasarım ve teknolojileri ile ilgili güncel ve çağdaş konulara ilişkin eğitim vermek, toplumun yaşam standartlarının gelişimine ve ekonomik refahına katkı sağlamak, endüstrinin gereksinimi olan öncü araştırma çalışmalarının yapılmasına yardımcı olmak, bilim ve teknoloji alanında ilerlemelere katkı sağlayabilecek lisans ve lisansüstü eğitim çalışmalarına destek olmaktır.

Optik Mühendisliği Bölümü, optik cihazlar sektörü ve endüstriyel ilişkilerin ihtiyaçları için sunulan fırsatlarla ilgilidir. Bu bölüm, aygıt tasarımı ve üretimi, üretilen malzemelerin elektronik aygıtlarla beraber tümleşik elemanların oluşturulması üzerine odaklanmıştır. Optik Mühendislik sektörü, iletişim, veri depolama, lazer sistemleri, sağlık ve savunma sistemlerinin üretilmesi gibi çok geniş bir alanla ilgilidir. Bu sektör, sürekli olarak yükselen yeni fırsatlar ve ileri teknolojiler sunmaktadır. Optik sistemler üzerine uzmanlaşan birçok şirket bu sektör içerisinde yer bulmaktadır. Optik Mühendislik sektörünün ülke ve dünya ekonomisi üzerindeki etkisi hızla artmaktadır.

Bu program, uluslararası düzeyde Optik Mühendislik tasarım ve teknolojileri alanında bilimsel ve teknolojik gelişim için bilgi üretilmesini, uygulanmasını ve yayılmasını, devre elemanı tasarım yeteneğinin kazanılmasını ve teknoloji üretilmesini, Optik Mühendislik sektöründe küresel pazarlarda teknolojiye dayalı rekabet edebilecek günümüz ve geleceğin teknolojilerinin gelişimine yardımcı olabilecek, ulusal değerlere saygılı araştırmacılar yetiştirilmesini görev edinmiştir. 

Optik Mühendisliği Bölümü mezunları, optik endüstrisinin temel taşını oluştururlar. Onların faaliyetleri, üretim ve dizayn olmak üzere çok geniş bir alandır. Optik Mühendisliği Bölümü mezunlarının diğer bir etkinlik alanı bakım, tamir ve testlerdir. Optik Mühendisliği Bölümü mezunları aynı zamanda optik sistem elemanlarının tasarım, kalite, uygunluk, maliyet, ergonomi ve görünüm gibi özellikleri konusunda yüksek düzeyde kalifiye elemanlar olacaklardır. 

form personel neredeyiz haberler ubs2 ulusal acikonurmtok